SMMM staj başvurunda Gerekli Evraklar

Mezun Belgesi Diploma (Geçici Mezuniyet Belgesi) Adli Sicil Belgesi Staja Giriş Sınavı Başvuru Belgesi Staj Başvuru Formu Taahhütname 1 adet Biyometrik Fotoğraf (50 mm* 60MM) Diğer (TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler TEOS’a yüklenir.)

SınavKolik, SMMM, Staja giriş