Staja Giriş Sınavında hangi derslerden kaç soru soruluyor ?

Sınavda 100 adet “Alan Bilgisi”20 adet “Genel Kültür ve Yetenek” ve 10 adet “Yabancı Dil” sorusu olmak üzere 130 soru yer almaktadır.

Soru ağırlıkları şu şekildedir ;  

  • Alan Bilgisi” soruları %80,
  • Genel Kültür ve Yetenek soruları %13,33 
  • Yabancı Dil Soruları” %6,67 oranları ile değerlendirilmekte.

Ders ders soru sayılarına bakacak olursak;

DERSLERE GÖRE SORU DAĞILIMI
DERSLERSINAVDAKİ AĞIRLIKSORU SAYISI
Genel Kültür ve Yetenek13,33%20
 Türkçe7  
 Matematik8  
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi5  
Yabancı Dil6,67%10
 Almanca10  
 Fransızca  
 İngilizce  
 
Alan Bilgisi80%100
Muhasebe ve Denetim58 
 Finansal Muhasebe26  
 Finansal Muhasebe,
 Muhasebe Bilgi Sistemi,
 Uluslararası Muhasebe Kuruluşları,
 Türkiye Muhasebe Standartları
Maliyet Muhasebesi8  
Mali Tablolar Analizi8  
 Denetim16  
Ekonomi ve Maliye12 
 Ekonomi6  
 Maliye6  
Hukuk30 
 Meslek Hukuku   
 İş ve Sosyal Güvenlik Eğitimi6  
 Vergi Hukuku6  
 Ticaret Hukuku6  
 Borçlar Hukuku6  
Toplam Soru Sayısı130
SınavKolik, SMMM, Staja giriş