SMMM staja giriş sınavı hakkında bilmeniz gereken herşey burada …

Staja Giriş Sınavı Nedir?

Serbest muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi almak isteyenler için yapılan ilk sınav, (SGS) staja giriş sınavıdır

SMMM Staja Giriş Sınavına Kimler Girebiliyor?

En az 4 yıllık eğitim veren hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisanüstü seviyesinde diploma almış olanlar bu sınava girebilir.

Staja Giriş Sınavında Sınav yazılı mı oluyor?

Staja Giriş Sınavı, test yöntemi ile yapılmaktadır.

Staja Giriş Sınavında hangi derslerden kaç soru soruluyor ?

Sınavda 100 adet “Alan Bilgisi”20 adet “Genel Kültür ve Yetenek” ve 10 adet “Yabancı Dil” sorusu olmak üzere 130 soru yer almaktadır.

Soru ağırlıkları şu şekildedir ;  

 • Alan Bilgisi” soruları %80,
 • Genel Kültür ve Yetenek soruları %13,33 
 • Yabancı Dil Soruları” %6,67 oranları ile değerlendirilmekte.

Ders ders soru sayılarına bakacak olursak;

DERSLERE GÖRE SORU DAĞILIMI
DERSLERSINAVDAKİ AĞIRLIKSORU SAYISI
Genel Kültür ve Yetenek13,33%20
 Türkçe7  
 Matematik8  
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi5  
Yabancı Dil6,67%10
 Almanca10  
 Fransızca  
 İngilizce  
 
Alan Bilgisi80%100
Muhasebe ve Denetim58 
 Finansal Muhasebe26  
 Finansal Muhasebe,
 Muhasebe Bilgi Sistemi,
 Uluslararası Muhasebe Kuruluşları,
 Türkiye Muhasebe Standartları
Maliyet Muhasebesi8  
Mali Tablolar Analizi8  
 Denetim16  
Ekonomi ve Maliye12 
 Ekonomi6  
 Maliye6  
Hukuk30 
 Meslek Hukuku   
 İş ve Sosyal Güvenlik Eğitimi6  
 Vergi Hukuku6  
 Ticaret Hukuku6  
 Borçlar Hukuku6  
Toplam Soru Sayısı130

Staja Giriş Sınavında Başarı Değerlendirmesi Nasıl Yapılıyor?

Staja Giriş Sınavı, test biçiminde yapılır ve değerlendirme ölçütü TESMER tarafından belirlenir. Staja Giriş Sınavında değerlendirme, sınavın yapısı itibariyle; mutlak değerlendirme ya da bağıl değerlendirme sistemi ile yapılabilir. Mevcut uygulamada Staja Giriş Sınavı bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. Bu sisteme ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer adayların başarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava giren adayları 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre bağıl nota dönüştürerek değerlendiren bir sistemdir.

Bağıl değerlendirme sisteminde, sonuçları toplandıktan ve değerlendirmede kullanılacak bir ölçüt belirlendikten sonra, değerlendirme işlemi yapılır. Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı sınavdaki öteki adayların puanlarına ve başarısına yani grubun tümünün başarısına bağlı olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel alındığı bu değerlendirmede, adayın puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya da başarısız olduğunu gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun ortalaması değiştiğinde adayın başarı durumu da değişir. Bu nedenle özellikle test tipi sınavlarda bağıl değerlendirme sistemi en adil ve en nesnel olan değerlendirme biçimidir.

Bu değerlendirme biçiminde, ham notların ortalaması, her notun ortalamadan ne kadar sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne oranda olduğu bulunarak, değerlendirmeye esas notlar, bir notun, ortalamanın kaç standart sapma altında ya da üstünde olduğunun ifadesi olan bir standart not biçimiyle ifade edilir. Bu suretle, adaylar ortalama performansları ölçütüyle birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir not sistemi ile değerlendirilmiş olurlar. Gerek mesleki kalitenin yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik arz etmesi sebebiyle, sınava katılan adayların en başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bu sistem uygulanmaktadır.

Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların üç ana başlıkta başarı puanları (Genel Kültür ve Yetenek, Yabancı Dil ve Alan Bilgisi) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha sonra bu üç ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Ağırlıklı başarı puanına Genel Kültür ve Yetenek, Yabancı Dil ve Alan Bilgisi soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği değerlendirme sonucu adaylara verilen başarı puanları tam sayı olmadığı gibi doğrusallık da göstermemektedir. Bu nedenle, her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın alınması beklenemez. Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine bağlı olarak, soruların %55’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı sınavlar olduğu gibi soruların %63’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız bulunduğu sınavlar da olmuştur.

Hesaplama sonucu elde edilen Sınav Başarı Puanları tam sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu değerlendirme sisteminde ortalamanın 50 alınmasının nedeni dağılımın orta noktasını bulmak ve normal dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır.

Staja Giriş Sınavını geçebilmek için en az kaç puan almak gerekir?

Sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja kabul edilmektedir.

2022 Yılı Staja Giriş Sınavı Sınav ve Başvuru Tarihleri?

Sınav tarihlerini gösteren sınav takvimi staj ve sınav başvuru bedellerine ilişkin bilgiler, her yılın Aralık ayında belirlenir ve internet sitesinde https://www.tesmer.org.tr/ ilan edilir. Ayrıca, sınav takvimi ve ödeme bilgileri TEOS sisteminde yer almaktadır.

2022 Yılı Staja Giriş Sınavı Takvimi;

1.Dönem: (Sınav Tarihi: 12 Mart 2022) – (Başvuru Tarihi: 3-31 Ocak 2022)

2.Dönem: (Sınav Tarihi: 11 Haziran 2022)- (Başvuru Tarihi: 1-29 Nisan 2022)

3.Dönem: (Sınav Tarihi: 15 Ekim 2022) – (Başvuru Tarihi: 1-31 Ağustos 2022)

Staja Giriş Sınavı Nerede Yapılıyor?

İzmirAnkaraİstanbul Anadolu yakası ve İstanbul Avrupa yakası olmak üzere 4 bölgede yapılmaktadır.

Staja Giriş Sınav Soruları Hangi Kurum Tarafından Hazırlanıyor?

Sınav soruları ANKÜSEM (Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) tarafından hazırlanmaktadır.

Staja Giriş Sınavında Hesap Makinesi Kullanılıyor mu?

Adayların, Cep Telefonu, HESAP MAKİNESİ, bilgisayar, data bank benzeri özel elektronik donanımlar ile kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçlar ve silah vb. teçhizatlar ile SINAV BİNASINA GİRMELERİ KESİNLİKLE YASAKTIR.

Staja Giriş Sınavına Girerken Adayların Yanında Hangi Belgeleri Getirmeleri Zorunludur?

T.C. kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport.

SÜRÜCÜ BELGESİ İLE SINAVA GİRMELERİ YASAKTIR.

Staja Giriş Sınavına Başvuruda Bulunup Sınava Girilmez ise Ücret İadesi Oluyor mu?

Sınav başvurusunda bulunup herhangi bir nedenle sınava katılmayanların sınav bedelleri iade ve mahsup edilemez.

Staja Giriş Sınava Giremediğim Zaman Sınav Hakkım Yanıyor mu?

Başarısız olduğunuz ve girmediğiniz sınavlar için sınav hakkınız yanar.

Staja Giriş Sınavı için Dosya Açtırdıktan Sonra Sınava Kaç Kez Girebilirim?

İlk başvuru esnasında açtırmış olduğunuz dosya sizlere birinci sınava ve sonrasında 3 yıl içindeki 9 sınava giriş hakkı sağlar. Açtırmış olduğunuz dosya size maksimum 10 sınava giriş hakkı tanıyacaktır.

Staj Dosyam Yanarsa Yeni dosya Açtırabilirmiyim ?

Dosya açtırdıktan sonra birinci sınav ve sonrasında 3 yıl içindeki 9 sınavdan başarısız olduğunuz takdirde dosyanız yanar. Dosyanız yandıktan sonra yeni dosya açtırmak için tekrardan başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Staja Giriş Sınavında Yanlışlar Doğruları Götürüyor mu?

Sınavda 5 seçenekli test soruları bulunmaktadır. Yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi yoktur.

Staja Giriş Sınavında Yabancı Dil Konusu Hangi Dilleri Kapsamaktadır?

Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerini kapsamaktadır. Sınava girecek adaylar hakim oldukları dil üzerinden ders seçimi yaparak sınava katılım sağlayabilirler.

Staja Giriş Sınavı Sonuçları Nerede ve Ne Zaman Açıklanıyor?

Staja Giriş Sınavı Sonuçları, sınav sonrasında soru itirazlarının alınarak değerlendirilmesini takiben TESMER üzerinden açıklanır. Ayrıca, başarılı olanlar sonuçları Staj Başlama işlemlerinin takibi için kayıtlı oldukları TESMER şubesi / odaya gönderilir. Sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçlarınızı, https://sonuc.tesmer.org.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz. 

Staja Giriş Sınavı Sonucuna İtiraz Süreci Nasıl İlerliyor?

İtirazlar, sonuçların TESMER üzerinden açıklanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde TEOS üzerinden yapılabilir. Bu itirazlar 30 gün içerisinde incelenir ve sonuçlar TEOS üzerinden açıklanır.

Staja Giriş Sınavını Kazanan Adaylar Stajını Nasıl Başlatacak ?

Staja giriş sınavında başarılı olanlar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja başlama döneminden itibaren 3 yıl içerisinde staja başlayabilirler. Yönetmelik gereği Staja OcakMayıs veya Eylül aylarının ilk 10 günü içerisinde fiilen başlamak zorunludur. Staja başlayan adaylar, stajının başlamasından itibaren staj süresince uzaktan sürekli eğitime (e-stajyer eğitimi) TEOS tabi olacaklardır. Bu süre içerisinde staja başlamayanların sınav sonucu geçersiz sayılır ve dosyaları işlemden kaldırılır.

Staj Süresini Hangi Durumlarda Kısalıyor ?

Yüksek Lisans; adayın Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler alanlarının lisansüstü bölümlerinden yüksek lisans diplomasını stajı sırasında sunması durumunda, stajının 1 yıllık bölümünün tamamlandığı kabul edilir.

Odanın Kursu; adayların, odaların açmış olduğu kursa katılma durumlarında staj sürelerinden 6 ay düşülür.

Hem yüksek lisans ve hem de odanın kursu tamamlandığı takdirde staj süresinden 1 yıl düşülmektedir.

SMMM Stajı Nerelerde Yapılabilir ?

Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebesi Mali Müşavir yanında ve/veya onların denetim ve gözetiminde yapılır.

Bağımsız Denetim şirketlerinde ve şubelerinde Staj yapılabilir. Ancak, bunlardan bulundukları il ilçedeki SMMM/YMMM odalarına kaydolma şartları aranır.

İşletmelerde, bağımlı meslek mensubunun gözetiminde yapılan stajda, aday ile meslek mensubunun aynı işyeri numarasında çalışması gereklidir.

Zorunlu Stajyer Eğitimi (e-stajyer Eğitimi) nedir?

Staj yönetmeliğinin 10. Maddesi gereğince, meslek mensubu yanında veya gözetim denetiminde staj yapan aday meslek mensupları ile yasanın 6/1 maddesine göre, çalışmalarını staj süresinden saydıran aday meslek mensupları TESMER tarafından yürütülen zorunlu eğitime tabi olurlar. Bu eğitim, uzaktan eğitim (e-stajyer eğitimi ve yüz yüze eğitim yöntemlerinden) biri veya her ikisinin birlikte kullanımı ile yapılır.

Staj Süresinde Staja Ara Verilebilir mi?

Staj sırasında, stajın yapıldığı iş yerinin kapanması, askerlik sonrası staja başlama, odalar arası nakil, işten çıkartma veya çıkarılma durumlar nedeniyle stajın kesilmesi halinde staja ara verme süresi 3 yıllık staj süresi içerisinde (mücbir sebepler hariç) toplamda 1 yılı aşamaz. Bu sürelerin aşılması halinde adayın stajı iptal edilir.

Stajını Tamamlayan Adayların Yapması Gerekenler ?

Stajını tamamlayan adaylar sınav dosyası hazırlar ve sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içerisinde TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra dosyasını TESMER şubesi / odasına teslim eder. Yapılan inceleme sonunda başvurusu uygun bulunan adayların dosyaları TESMER şubesi / oda tarafından TEOS üzerinden onaylanır.

Staja Giriş Sınavı için Başvuruları Nereye Yapılıyor ?

Staja Giriş Sınavına ilk defa katılacak adayların öncelikle SMMM odasına dosya açtırmaları gerekmektedir.

Dosya Bedeli : 1960 TL (2022 için) Güncel fiyatlar için www.tesmer.org.tr den bilgi alabilirsiniz.

Başvuru bedellerini;  KREDİ KARTI ile TEOS sistemi üzerinden veya banka şubelerinden öder.

 1. Aday, KREDİ KARTI ile işlem yapmak istiyorsa;  http://giris.tesmer.org.tr  adresinden TEOS sisteminde,  “Para Yönetimi ve Yükleme” menüsüne tıklar. Açılan sayfada KREDİ Kartı ile işlem yapabilmek için ödemesi gereken ücret türünü seçer ve KREDİ KARTI bilgilerini İŞ BANKASI’nın ekranlarında doldurur.
 1. Aday, Banka Şubesine giderek işlem yapmak istiyorsa;  T.C. Kimlik Numarasını belirterek başvuru ve sınav bedelini öder. Adayın başvuru aşamasında sıkıntı yaşamaması için mutlaka ücret öderken banka yetkilisine kendi T.C. Kimlik Numarasını vermek zorundadır. Sınav bedelini, Banka şubesine ödeyen adayın, ödeme bilgileri 1 iş günü sonra TEOS sistemine aktarılır.

SMMM staj başvurunda Gerekli Evraklar

 1. Mezun Belgesi
 2. Diploma (Geçici Mezuniyet Belgesi)
 3. Adli Sicil Belgesi
 4. Staja Giriş Sınavı Başvuru Belgesi
 5. Staj Başvuru Formu
 6. Taahhütname
 7. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (50 mm* 60MM)
 8. Diğer (TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler TEOS’a yüklenir.)

SMMM Staja Giriş Sınavı Ücreti Ne kadar?

Staja Giriş Sınavı ücreti 2022 yılı için 310 TL olarak belirlenmiştir. İlk dosya açtırıldıktan sonra ilk sınava girmeyen veya başarılı olamayan adaylar tekrar sınava girmek istediklerinde bu bedeli TESMER’in belirlemiş olduğu hesaba yatırıyor ve sınav müracaatı yapıyor.

Sınavda başarılar dileriz.

Yorumlar

SınavKolik, SMMM, Staja giriş