SMMM staja giriş sınavı : Bu haftanın ders programı (25.09.2014-01.10.2014)

SMMM staja giriş sınavı : Bu haftanın ders programı (25.09.2014-01.10.2014)

“Ders programımızda yer alan konular tarihlerine göre online eğitim sistemimizde aktive edilmektedir.”

 

 

Finansal Muhasebe

Ders Konuları

 

25/09/2014 Günü okunması gereken konular

Başlarken (Biliyor muydunuz ? )

 25/09/2014 Günü okunması gereken konular

Finansal Muhasebe Konu Testi (Çıkmış sorular dahil karma) (45 adet soru çözünüz)

Genel Muhasebe – Muhasebenin Temel Kavramları

Temel Finansal Tablolar ve Hesap Planı

Aktif Hesaplar ( 100 – 299 )

Pasif Hesaplar ( 300 – 599 )

Gelir Tablosu Hesapları ( 600 – 699 )

Maliyet ve Gider Hesapları (700-799)

Muhasebe Kayıt Yöntemleri – Muhasebe Süreci

 

25/09/2014 Günü okunması gereken konular

 

Dönen Varlıklar ( Kısaca )

10- HAZIR DEĞERLER ( 1 )

HAZIR DEĞERLER ( 2 )

HAZIR DEĞERLER ( 3 )

11- MENKUL KIYMETLER

12- TİCARİ ALACAKLAR (1)

TİCARİ ALACAKLAR (2)

13- DİĞER ALACAKLAR

 

25/09/2014 Günü okunması gereken konular

 

15- STOKLAR (1)

STOKLAR (2)

STOKLAR (3)

 

 

26/09/2014 Günü okunması gereken konular

 

17- YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM GİDERLERİ

18- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (1)

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (2)

22- TİCARİ ALACAKLAR,

23- DİĞER ALACAKLAR

24- MALİ DURAN VARLIKLAR

 

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR (1)

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR (2)

26- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

 

 

27/09/2014 Günü okunması gereken konular

 

30 MALİ BORÇLAR

32 TİCARİ BORÇLAR

33 DİĞER BORÇLAR

34 ALINAN AVANSLAR

36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

 

28/09/2014  Günü okunması gereken konular

 

40 MALİ BORÇLAR

42 TİCARİ BORÇLAR

43 DİĞER BORÇLAR

47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

 

29/09/2014 Günü okunması gereken konular

 

5- ÖZKANYANKAR (1)

5- ÖZKANYANKAR (2)

5- ÖZKANYANKAR (3)

 

30/09/2014 Günü okunması gereken konular

60- BRÜT SATIŞLAR

61- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

62- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

63 FAALİYET GİDERLERİ (-)

64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)

66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR …

69 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)

 

01/10/2014 Günü okunması gereken konular

 

7/ A Fonksiyon Esasına Göre (1)

7 A Fonksiyon Esasına Göre (2)

 

79 GİDER ÇEŞİTLERİ (7B SEÇENEĞİ)

Finansal Muhasebe Konu Testi (Çıkmış sorular dahil karma)

 

İyi dersler

sinavkolik

SınavKolik, SMMM, Staja giriş