SMMM staja giriş sınavı : Bu haftanın ders programı (08.10.2014 – 12.10.2014)

Bu haftanın ders programı

 

Mali tablolar analizi

08/10/2014 Günü okunması gereken konular

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

Temel finansal Tablolar : Bilanço

Temel finansal Tablolar : Bilanço Dipnotları

Temel Finansal Tablolar : Gelir Tablosu

FİNANSAL TABLOLARI DÜZENLEME İLKELERİ

EK FİNANSAL TABLOLAR -1

EK FİNANSAL TABLOLAR -2

 

09/10/2014 Günü okunması gereken konular

FİNANSAL ANALİZ TÜRLERİ

FİNANSAL TABLO ANALİZİNDE KULL. TEKN.-1

FİNANSAL TABLO ANALİZİNDE KULL. TEKN.-2

FİNANSAL TABLO ANALİZİNDE KULL. TEKN.-3

 

10/10/2014 Günü okunması gereken konular

FİNANSAL TABLO ANALİZİNDE KULL. TEKN.-4

FİNANSAL TABLO ANALİZİNDE KULL. TEKN.-5

FİNANSAL TABLO ANALİZİNDE KULL. TEKN.-6

FİNANSAL TABLO ANALİZİNDE KULL. TEKN.-7

Oran Analizinde Göz Önünde Tutulması Gereken İlkeler

İşte sorular böyle geliyor :)

 

Mali Tablolar Analizi Testler (Açık)

 

Vergi Hukuku

11/10/2014 Günü okunması gereken konular

VERGİ HUKUKU

VERGİ NORMLARININ UYGULANMASI

VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ

 

12/10/2014 Günü okunması gereken konular

VERGİ USUL KANUNU(VUK)‘TA SÜRELER

VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ

VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI

VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM

Beyanname Verme Dönemleri

 

Vergi Hukuku Testleri (Açık)

İyi dersler

sinavkolik

SınavKolik, SMMM, Staja giriş