Pasifi düzenleyici hesaplar

AKTİFİ DÜZENLEYİCİ HESAPLAR

 

Dönen Varlıklar

103. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

119. Menkul Kıymet Değ. Düşük. Karş

122. Alacak Senetleri Reeskontu

124. Kazanılmamış Finansal Kir. Gelirleri

129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karş

137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu

139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karş.

158. Stok Değer Düş. Karş

199. Diğer Dönen Varlık. Karş

 

 

Duran Varlık Uzun Vadeli Yabancı kaynak

 

222. Alacak Senetleri Reeskontu

224. Kazanılmamış Fin. Kira. Faiz Gelirleri

229. Şüpheli Alacaklar Karş

237. Diğer Alacak Senet. Reeskontu

239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karş

241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düş. Karş

243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri

244. İştirakler Sermaye Payları Değ. Düş. Karş

246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri

247. Bağlı Ort. Ser. Payları Değer Düş. Karş

249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karş

257. Birikmiş Amortismanlar

268. Birikmiş Amortismanlar

278. Birikmiş Tükenme Payları

298. Stok Değer Düş. Karş.

299. Birikmiş Amortismanlar

 

PASİFİ  DÜZENLEYİCİ HESAPLAR

Kısa Vadeli Yabancı Kaynak

 

302. Ertelenmiş Fin. Kira. Borçlanma Maliyetleri

308. Menkul Kıymetler İhraç Farkları

322. Borç Senetleri Reeskontu

337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu

371. Dönem Karının Peş. Öd. Vergi ve Diğ. Yük

 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynak

 

402. Ertelenmiş Fin. Kira. Borçlanma Maliyetleri

408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı

422. Borç Senetleri Reeskontu

437. Diğer Borçlar Senetleri Reeskontu.

 

Öz Kaynak

501. Ödenmemiş Sermaye

503. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları

591. Dönem Net Zararı

WWW.SINAVKOLIK.COM

 

SınavKolik, SMMM, Staja giriş